CURS DE INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO – SANITARE ŞI DE GAZE LA TĂMAŞI BACAU

Este în derulare cursul de formare profesională în domeniul Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze. Acesta a început la 15.03.2011 şi se preconizează finalizarea sa pe 04.08.2011. Cursul se derulează la Tămaşi, judeţul Bacău. În acest moment cursanţii desfăşoară orele de practică. Cursul se adresează persoanelor fără loc de muncă şi participarea la acesta necesită minim studii medii. Cursul este gratuit.

Activitatea se derulează în cadrul proiectului „SMART – Set de Măsuri Active pentru Reorientare şi Training”, proiect derulat în parteneriat de către Pluri Consulting Group şi ADL Progres Piatra Neamt. Proiectul este finanţat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritara 5 Promovarea Măsurilor Active de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare.