CURSUL DE LUCRATOR FINISOR PENTRU CONSTRUCTII DE LA BALTENI – VASLUI SE AFLA LA FINAL

In perioada ianuarie - mai 2011 ADL Progres a derulat la Balteni – judetul Vaslui cursul de calificare profesionala in domeniul Lucrator finisor pentru constructii. La acesta au participat 28 de persoane, conditia de participare fiind absolvirea invatamantului obligatoriu. Cursul s-a adresat persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta, scopul fiind de a crea o alternativa la situatia existenta, respectiv, venituri din activitati nonagricole. Cursul a fost inceput pe 10 ianuarie 2011 si urmeaza sa se finalizeze cu examinare la finalul lunii mai. Cursul este gratuit.

Activitatea face parte din proiectul intitulat „INTEGRA - Complex de masuri active de ocupare pe piata muncii”, proiect finantat prin intermediul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Axa 5 Promovarea masurilor active de ocupare, Domeniul Major de Interventie 5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. Proiectul este implementat in parteneriat de catre ADL Progres Piatra Neamt, Asociatia Indeco Iasi si Asociatia Femina 2000 Roman.