FINALIZAREA CURSULUI MANAGER PROIECT DE LA MUNTENII DE SUS

In data de 16.06.2011 la Muntenii de Sus – Vaslui, au fost inmanate certificatele de absolvire pentru participantii la cursul de initiere pentru ocupatia manager Proiect. La acest curs au participat 24 de persoane fara loc de munca din mediul rural. Dintre acestea, 20 au absolvit examenul final. Examenul final a avut loc in data de 07.05.2011

A fost un curs intensiv derulat pe durata a 5 zile la Primăria Muntenii de Sus - Vaslui. Scopul cursului a fost de a transfera în mediul rural expertiza din domeniul finanţărilor europene pentru a putea profita de oportunităţile de finanţare existente în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Cursul a fost gratuit pentru cursanţi, fiind finanţat prin intermediul proiectului strategic intitulat „Creşterea competitivităţii economice şi ocuparea forţei de muncă din spaţiul rural”, derulat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritara 5 Promovarea Măsurilor Active de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă. Acest proiect este implementat în parteneriat de către Fundaţia PAEM Alba, ADL Progres Piatra Neamt şi ARCA Brăila.