SELECTIE DE POTENTIALI INTREPRINZATORI PENTRU FRANTA

ADL Progres Piatra Neamţ organizează selecţie de potenţiali antreprenori pentru un stagiu de pregătire în Franţa. Persoanele interesate trebuie să trimită la ADL Progres un Curriculum Vitae şi un plan de dezvoltare a afacerii până la data de 15.07.2011. Planul de afaceri se completeaza pe un model standard care poate fi procurat de la firma, inclusiv on-line. Persoana de contact Mihaila Raul., tel 0740-122496, email raul.mihaila@adl-progres.ro

Doritorii trebuie sa aibă domiciliul în mediul rural şi să-şi deschidă afacerea în mediul rural. Stagiul de pregatire are ca scop transferul de expertiză în domeniul gestionării afacerilor din mediul rural. Durata stagiului de pregătire va fi de 15 zile, acesta fiind gratuit. Selecţia finală a beneficiarilor programului de pregătire se va face în urma unui interviu la care vor fi invitaţi să participe concurenţii care au obţinut rezultate bune în urma evaluării dosarelor. Mentionam ca afacerea care se intentioneaza sa se deschida trebuie sa aiba caracter nonagricol, de tipul service auto, atelier reparatii, pensiune turistica, etc. Activitatea se desfăşoară în cadrul proiectului strategic intitulat „Creşterea competitivităţii economice şi ocuparea forţei de muncă din spaţiul rural” , derulat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritara 5 Promovarea Măsurilor Active de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă. Acest proiect este implementat în parteneriat de către Fundaţia PAEM Alba, ADL Progres Piatra Neamt şi ARCA Brăila. Activitatea din Franta este facilitată de catre partenerul transnaţional Association de Developpement des Pyrenees par la Formation + ADEPFO Toulouse.