Cursuri în desfășurate în cadrul proiectului ”Centru de zi de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie – ADELA”

HEMEIUS INVITATIE CONFERINTA

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020”

Proiect: CENTRU DE ZI DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE – ADELA

Contract: POCU/467/4/4/127883

COD SMIS 2014+:127883

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea săraciei

 

ANUNȚ

 

Asociația ADL-Progres cu sediul în Comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț are în derulare Proiectul - Centru de zi de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie - ADELA prin Programul Operațional Capital Uman în cadrul căruia a furnizat în lunile iulie - septembrie cursul de formare profesională Mediator Social - destinat specialiștilor din jud. Neamț și jud. Bacău.

 

În acest moment sunt în derulare trei cursuri de formare profesională:  

- Lucrător Social - destinat specialiștilor din jud. Neamț;

- Lucrător Social - destinat specialiștilor din jud. Bacău;

- Mediator Social - destinat specialiștilor din jud. Neamț.

 

În luna ianuarie vom demara cursul de Mediator Social - destinat specialiștilor din jud. Bacău.