Recrutare grup țintă Proiect INTEGRA

HEMEIUS INVITATIE CONFERINTA

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020”

Proiect: INTEGRA - Servicii Integrate Pentru Formare Profesionala Continua a Angajatilor

Contract: POCU/726/6/12/136004

Axa prioritară 6: Educatie si competente

 

ANUNȚ

 

Asociația ADL-Progres cu sediul în Comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț organizeaza curs de LUCRATOR IN COMERT in cadrul proiectului “INTEGRA – SERVICII INTEGRATE PENTRU FORMARE PROFESIONALA A ANGAJATILOR”.
 
Cursul se adreseaza ANGAJATILOR cu varsta intre 25-64 ani, in special persoanelor cu nivel scazut de calificare sau cu ocupatii care nu mai sunt cerute de piata muncii.
 
Studii: invatamant general obligatoriu la data absolvirii
 
Relatii la tel 0233/210678