Comunicat de presă – Proiect ADELA

HEMEIUS INVITATIE CONFERINTA

                                              

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

„Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020”

Proiect: CENTRU DE ZI DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI IN FAMILIE – ADELA

Contract: POCU/467/4/4/127883

COD SMIS 2014+:127883

Axa prioritara 4: Incluziunea socială si combaterea săraciei

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 07.10.2021

 

Asociația ADL- Progres, a implementat, în perioada 8 aprilie 2019 – 7 octombrie 2021, proiectul “CENTRU DE ZI DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE – ADELA”,  proiect finanțat de FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Obiectivul general al proiectului a fost “Reducerea cu cel puțin 205 persoane a numarului de victime ale violenței domestice din județele Neamț și Bacău, prin dezvoltarea şi furnizarea unor servicii sociale, juridice, psihologice şi de îndrumare profesională adecvate nevoilor specifice identificate la grupul țintă”.

Acest obiectiv a fost atins şi depasit cu peste 40% prin realizarea unui set de activități cu urmatoarele rezultate:

 • Am înfiintat şi am licenţiat Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie - “ADELA” în suprafaţă de cca 180 m.p, dotat corespunzator, în care activează o echipa multidisciplinară compusă din coordonator, asistent social, psiholog, expert informare beneficiari şi organizare campanie, jurist, expert ocupare şi formare profesională;
 • Organizarea a două cursuri de calificare - “Lucrător social” şi a trei grupe de specializare “Mediator social” autorizate ANC, pentru 68 de specialiști  în domeniu social din cele doua judeţe;
 • Furnizarea de măsuri de ocupare prin îndrumarea spre cursuri de formare profesională şi reinserție socio – profesională în concordanță cu nevoile specifice ale grupului ţintă;
 • 288 persoane adulte, victime ale violenței domestice, practic întregul grup ţintă, au primit servicii sociale integrate de informare şi consiliere psiho-socială, educațională, profesională și juridică.
 • 140 de persoane, victime ale violenţei domestice, au primit asistență socio-medicală;
 • 96 cupluri, parinte -copil, din rândul victimelor violenței în familie, au primit servicii integrate în centrul de consiliere;
 • 30 de copii, victime ale violenţei domestice, au participat într-o tabără educativă şi au primit ajutoare materiale: rechizite, haine, alimente, cărţi şi jocuri educative;
 • 180 de persoane au fost consiliate şi îndrumate la cursurile de formare profesională sau la sesiuni de evaluarea de competențe, alte 95 de persoane au fost îndrumate la job-uri disponibile pe piața muncii si 24 victime au fost consiliate pentru integrarea și păstrarea locurilor de muncă deținute in present;
 • Am organizat şase evenimente publice în cadrul campaniei de informare, conștientizare și sensibilizare, avand ca mesaj “Fii informat, ai curaj, acționează!”;
 • Instituirea unei linii telefonice de urgență de tip TELVerde : 08004110044 – la care au apelat cca.120 de persoane victime sau reprezentanţi ai APL;
 • Am iniţiat un numar de 13 protocoale de colaborare cu factorii implicati: DGASPC, DAS, DSP, Inspectorate de Poliţie, Consilii locale, ONG-uri de profil din judeţele Neamţ şi Bacău;
 • Am constituit şase echipe de asistenţă şi sprijin pentru victimele violenţei domestice, echipe care au avut 49 întâlniri locale pentru identificarea şi monitorizarea cazurilor de violenţă domestică la nivelul comunitatii;
 • Am difuzat un Spot TV şi am expus materiale publicitare şi educaţionale video pe site-ul proiectului şi pe reţelele de socializare, am distribuit afişe, pliante, fluturaşi şi alte materiale informaţionale şi de conştientizare a  populaţiei privind prevenirea cazurilor de violenţă domestică.

Bugetul proiectului a fost de 1 842 014 lei şi am realizat o executie de cca.98 %.

Locaţia Centrului ADELA este disponibilă pentru beneficiarii victime ale violenţei domestice şi după încheierea contractului de finanţare şi, în continuare, vom contacta finanţatori disponibili în vederea atragerii de surse de finanţare pentru dezvoltarea capacităţii tehnice şi diversificării paletei de servicii sociale pe care sa le furnizam prin acest centru.                                               

 

Manager proiect,

Camelia Carligeanu

 

 

 

COMUNICAT DE PRESA - PROIECT ADELA

Print Screen - tabara

Tabel Rezultate Finale

Tabara 1

Tabara 2