Anunț finalizare proiect SUCCES

HEMEIUS INVITATIE CONFERINTA

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020”

Proiect: SUCCES  -  INVESTEŞTE ÎN CARIERA TA!

Contract: POCU/726/6/12/135446

Axa prioritară 6: Educatie si competente

 

In perioada 09 decembrie 2020 – 08 decembrie 2022, ASOCIATIA ADL-PROGRES impreuna cu MONDO CONSULT SRL si AFACOV FOMARE PROFESIONALA SRL au implementat proiectul “SUCCES- INVESTESTE IN TINE”, finantat de FSE prin POCU, Axa 6 “Educatie si competente”. OBIECTIVUL GENERAL al proiectului a fost cresterea numarului de participanti la programele de formare profesională continuă, cu cel putin 555 de angajati din regiunile NE, SE si CENTRU, cu accent pe acei adulţi cu un nivel scăzut de calificare, din zone rurale defavorizate şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale.

 

Activitatea A 2.

Organizarea de campanii/actiuni de informare si constientizare pentru promovarea importaneti formarii profesionale si beneficiile participarii la programele de FPC

 

- 873 persoane participante la sesiunile campaniei

- 50 sesiuni de informare si constientizare adresate angajatilor;

- 597 persoane identificate si recrutate in GT, din care:
- 168 persoane cu nivel scazut de calificare,
- 172 persoane din mediul rural,

- 156 persoane cu varsta peste 40 de ani

Activitatea A 3.

Actiuni de consiliere profesionala si tutorat pentru grupul tinta vizat pentru încurajarea participarii la programele de FPC

 
- 597 persoane informate, consiliate si indrumate (tutorat);

- 308 persoane indrumate la programe de formare profesionala 

- 289 persoane indrumate la evauarea de competente profesionale

- 352 pers au gasit loc de munca in firma

- 64 persoane s-au inscris si au urmat alte studii

Activitatea A 4.

Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin masuri integrate si flexibile 

- 19 grupe de curs autorizat ANC constituite

- 2 grupe / 28 cursanti curs non-formal Agent de vanzari reg NE, reg. Centru, constituite

- 261 persoane inscrise la cursuri

- 28 persoane inscrise la cursurile non-formale; 
 
- 83 persoane Certificate nivel 2
- 27 persoane Certificate nivel 3
- 146 persoane Certificate cursuri initiere si specializare
28 persoane certificate in urma curs non-formal agent de vanzari
 

Activitatea A 5.

 Actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor învatarii dobândite în contexte non-formale si informale

 
- 275 persoane au  participat la sesiunile de evaluare si certificare a competentelor profesionale;

 

- 275 persoane au fost certificate in urma evaluarii

 

COMUNICAT DE PRESA FINAL SUCCES