Cursuri demarate în cadrul proiectului Oportunități de ocupare prin măsuri personalizate

HEMEIUS INVITATIE CONFERINTA

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

„Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020”

Proiect: Oportunități de ocupare prin măsuri personalizate

Contract POCU/1080/3/16/157231

Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți

ANUNȚ

Asociația ADL-Progres cu sediul în Comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț are în derulare în cadrul proiectului Oportunități de ocupare prin măsuri personalizate prin Programul Operațional Capital Uman urmatoarele cursuri:

Ajutor Bucătar în Preutești, Jud. Suceava