REGULEMENT CONCURS ”CEL MAI BUN PLAN DE AFACERI”

HEMEIUS INVITATIE CONFERINTA

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020”

Proiect: CRIM 2 - CENTRU DE RESURSE SI INTEGRARE IN MUNCA

Contract: POCU/1080/3/16/157507

Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți

 

 

ANUNȚ

 

Asociația ADL-Progres cu sediul în Comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț va derula în perioada urmatoare cursul de specializare Competențe Antpreprenoriale, Financiare și Juridice în cadrul proiectului CRIM 2 - CENTRU DE RESURSE SI INTEGRARE IN MUNCA.
Atașam regulamentul regulamentul concursului pentru concursul ”Cel mai bun plan de afaceri”!
Condițiile pentru participarea la curs:

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE, FINANCIARE ȘI JURIDICE

 

REGULAMENT concurs 2023 - ADL