COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCHIDERE PROIECT 148203

HEMEIUS INVITATIE CONFERINTA

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020”

Proiect: A DOUA SANSA – O NOUA SANSA

Contract: POCU/885/2/5/148203

Axa prioritara: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

 

COMUNICAT DE PRESA

 

În perioada 15 iunie 2021 - 31 decembrie 2023, ASOCIAȚIA ADL - PROGRES, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu SC STRUCTURAL TRAINING SRL au implementat proiectul “  A DOUA ȘANSĂ – O NOUĂ ȘANSĂ!”, finanțat de FSE prin POCU, Axa prioritară 2- Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEET’s.

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului a fost “Creșterea, cu cca. 415 persoane, a numărului de tineri NEETs, șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională initială, în special a celor din categorii defavorizate, roma și mediul rural din regiunea Nord Est.

Grupul țintă propus în proiect, este format din 415 persoane din regiunea Nord-Est, județele Neamț, Bacău, Suceava, Botoșani și Vaslui, cu cel puțin 45 % (187 persoane), din grupul țintă din mediul rural din oricare din cele 5 județe și cel putin 30%, în medie, (125 de persoane) să fie cetățeni români de etnie romă. Pentru grupul țintă a fost prevăzut să-i organizăm în 24 de grupe de școlarizare în cadrul programului ADS, pentru învătământul primar, traseul educațional 8 clase  sau pentru învățământul secundar inferior, inclusiv cu componenta de pregătire profesională nivel 3 cu 720 ore sau nivel 2, cu un nr. MEDIU de 650 ore/grupă iar după caz, completare 180 ore stagiu practică.

 

La sfârșitul proiectului am înregistrat un grup țintă de 415 de persoane, din care 226 de persoane au urmat un program de tip A DOUA ȘANSĂ, sub forma a 18 grupe de școlarizare cu 650 ore/ grupă și o grupă de calificare nivel 3, cu 720 ore, în ocupația Fermier-montan.

 

Totodată, întregul grup țintă a primit servicii de consiliere profesională și orientare a carierei pe tot parcursul vieții și alți 248 de beneficiari au fost instruiți în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă de tip Job Club.

 

Bugetul proiectului a fost de  4,820,517.43.lei.

 

Manager proiect

Cârligeanu Camelia

 

COMUNICAT DE PRESA POCU 148203