COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCHIDERE PROIECT 157507

HEMEIUS INVITATIE CONFERINTA

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020”

Proiect: CRIM 2 - CENTRU DE RESURSE SI INTEGRARE IN MUNCA

Contract: POCU/1080/3/16/157507

Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți

 

COMUNICAT DE PRESA

 

In perioada 03 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023, ASOCIATIA ADL - PROGRES, in calitate de Solicitant, in parteneriat cu SC SIBARO SRL au implementat proiectul “CRIM 2-CENTRU DE RESURSE SI INTEGRARE IN MUNCA”, finantat de FSE prin POCU, Axa 3 “ Locuri de munca pentru toti”.

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului a fost “Cresterea nivelului ocuparii in munca a 203 pers., someri si pers. inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55 -64 ani), persoane cu dizabilitati, persoane cu nivel redus de educatie, cu domiciliul in regiunile Nord Est si Centru, printr-un set de servicii de stimulare a accesului la un loc de munca si imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal si informal a acestor persoane“.

 

Grupul tinta propus in proiect, din regiunile Nord-Est, judetele Neamt, Bacau si Vaslui si Centru, judetele Brasov si Covasna, a fost format din 203  persoane pentru care, prin proiect, am propus implementarea unui set de activitati care a inclus: furnizarea de servicii personalizate de informare, consiliere profesionala si medierea muncii precum si organizarea de cursuri de formare profesionala a adultilor pentru 203  persoane dupa cum urmeaza:

- 3 grupe Electrician in constructii in judetele Neamt, Bacau si Brasov, calificare nivel 3, cu 42 de absolventi;

- 3 grupe Tinichigiu carosier in judetele Bacau, Covasna si Vaslui,calificare nivel 2, cu 42 de absolventi;

- 3 grupe  Ajutor bucatar in judetele Bacau, Vaslui si Neamt, calificare nivel 1, cu 42 de certificati;

- 1 grupa Competente antreprenoriale, financiare si juridice, curs de specializare, in judetul Neamt cu 14 certificati.

- sesiuni de evaluare a competentelor profesionale dobandite in sistem non-formal pentru 63 de persoane.

La sfarsitul proiectului am inregistrat un grup tinta de 222 de persoane, 197 de persoane certificate profesional in ocupatii autorizate si recunoscute la nivel national si cca. de 85 de beneficiari angajati in munca.

Bugetul proiectului a foste de  2.790.364,30 ron.

 

Manager proiect

Talpa Maria

 

COMUNICAT DE PRESA POCU 157507