ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCȚII

 • Cod COR: 7137.2.1.
 • Nivel calificare: Calificare nivel 3
 • Durata: 720 ore (240 ore teorie; 480 ore practica)
 • Conditii minime pentru înscriere: învățământ general obligatoriu la data absolvirii

Competentele profesionale dobandite in urma cursului:

 • Lucrul in echpa
 • Comunicarea interactiva la locul de munca
 • Dezvoltarea profesionala
 • Organizarea locului de munca
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la ssm si in domeniul situatiilor de urgenta
 • Intretinerea echipamentelor de lucru
 • Asigurarea calitatii lucrarilor executare
 • Aplicarea normelor de protectie a mediului
 • Montajul traseelor de cablu
 • Pozare cabluri si conductoare
 • Realizarea conexiunilor cablurilor si conductoarelor de joasa si medie tensiune
 • Montajul instalatiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare si hvac
 • Montarea tablourilor electrice de distributie
 • Realizarea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pamant.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • Copie B.I. sau C.I.;
 • Copie certificat de nastere;
 • Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricola sau adeverinta de absolvire;
 • Copie certificat de casatorie(daca e cazul si numai cand s-a schimbat numele in urma casatoriei);
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie.

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de absolvire in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire.

Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare

Formular înscriere la cursuri