LUCRĂTOR ÎN COMERȚ

 • Cod COR: 5220.1.1.
 • Nivel calificare: Calificare nivel 2
 • Durata: 360 ore (120 ore teorie; 240 ore practica)
 • Conditii minime pentru înscriere: învățământ general obligatoriu la data absolvirii

Competentele profesionale dobandite in urma cursului:

 • Comunicare în limba oficială
 • Comunicare în limbi străine
 • Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie
 • Competenţe informatice
 • Competenţa de a învăţa
 • Competenţe sociale şi civice
 • Competenţe antreprenoriale
 • Competenţe de exprimare culturală
 • Asigurarea calităţii
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
 • Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului
 • Asigurarea cadrului general de desfăsurare a activităţii punctului de vânzare
 • Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării
 • Realizarea vânzării
 • Întocmirea situaţiilor vânzării şi raportarea acesteia
 • Actualizarea stocurilor de produse

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • Copie B.I. sau C.I.;
 • Copie certificat de nastere;
 • Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricola sau adeverinta de absolvire;
 • Copie certificat de casatorie (daca e cazul si numai cand s-a schimbat numele in urma casatoriei);
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie.

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de absolvire in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire.

Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare

Formular înscriere la cursuri