LUCRĂTOR SOCIAL

 • Cod N.C: 5139.2.2.
 • Nivel calificare: Calificare nivel 2
 • Durata: 720 ore (240 ore teorie; 480 ore practica)
 • Conditii minime pentru înscriere: învățământ gimnazial

Competentele profesionale dobandite in urma cursului:

 • Comunicare în limba română.
 • Competenţe sociale şi civice.
 • Competente informatice.
 • Competenţa de a învăţa.
 • Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarilor.
 • Planificarea activităţilor.
 • Comunicarea cu beneficiari.
 • Gestionarea actelor şi documentelor beneficiarilor.
 • Respectarea Normelor de Securitate şi Sănătate în Muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Respectarea drepturilor beneficiarilor.
 • Desfaşurarea activităţilor cuprinse în planul de intervenţie.
 • Identificarea cauzelor de risc la nivelul comunităţii.
 • Diminuarea situaţiilor de risc pentru beneficiar.
 • Susţinerea beneficiarului în activitaţile de maximizare a gradului de autonomie personală.
 • Exersarea deprinderilor de viaţă independentă
 • Dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale şi cognitive ale beneficiarului.
 • Monitorizarea beneficiarului în activităţile de maximizare a gradului de autonomie socială.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • Copie B.I. sau C.I.;
 • Copie certificat de nastere;
 •  Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricola sau adeverinta de absolvire;
 • Copie certificat de casatorie(daca e cazul si numai cand s-a schimbat numele in urma casatoriei);
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie.

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de calificare in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire.

Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

Formular înscriere la cursuri