MEDIATOR SOCIAL

 • Cod COR: 242117
 • Nivel calificare: Specializare
 • Durata: 180 ore (60 ore teorie; 120 ore practica)
 • Conditii minime pentru înscriere:  învățământ superior cu diplomă de liceență

Competentele profesionale dobandite in urma cursului:

 • Înțelege managementul de facilități și locul său în organizație
 • Gestionează proiecte de management de facilități
 • Dezvoltă strategii de eficientizare pentru utilizarea energiei în managementul de facilități
 • Contribuie la sustenabilitatea organizației
 • Dezvoltă relații de lucru cu stakeholders / cu partenerii interesați
 • Dezvoltă echipa de management de facilități
 • Noțiuni de legislația muncii
 • Gestionează performanța în managementul de facilități
 • Implementează standarde de sănătate, siguranță, calitate și standarde de protecția mediului în managementul de facilități
 • Asigură suport pentru continuitatea activității oganizației în situații de urgență
 • Administrează bugetele în managementul de facilități
 • Costul ciclului de viață
 • Economia proprietăților imobiliare
 • Promovarea serviciilor de management de facilități
 • Dezvoltă politici de management de facilități
 • Participă la procesul de achiziții a produselor și serviciilor pentru managementul de facilități
 • Gestionează servicii de management de facilități
 • Optimizează utilizarea spațiului
 • Gestionează exploatarea facilităților organizației pe întreg ciclul lor de viață
 • Servicii suport

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • Copie B.I. sau C.I.;
 • Copie certificat de nastere;
 • Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricola sau adeverinta de absolvire;
 • Copie certificat de casatorie(daca e cazul si numai cand s-a schimbat numele in urma casatoriei);
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie.

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de absolvire in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire.

Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare

Formular înscriere la cursuri