MEDIATOR SOCIAL

 • Cod COR: 532902
 • Nivel calificare: Specializare
 • Durata: 180 ore (60 ore teorie; 120 ore practica)
 • Conditii minime pentru înscriere: învățământ liceal

Competentele profesionale dobandite in urma cursului:

 • Comunicarea interpersonală
 • Lucrul în echipa multidisciplinară
 • Asigurarea perfecţionării profesionale
 • Realizarea planului de intervenţie
 • Îndrumarea beneficiarilor în vederea soluţionării problemelor legate de aplicarea prevederilor legale
 • Întocmirea dosarelor pentru beneficiarii grupului ţintă
 • Asigură legătura beneficiarului cu Autorităţile Locale
 • Monitorizarea şi acordarea de sprijin în gestionarea vieţii cotidiene a beneficiarului
 • Întocmirea raportului de activitate privind situaţia beneficiarilor

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • Copie B.I. sau C.I.;
 • Copie certificat de nastere;
 • Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricola sau adeverinta de absolvire;
 • Copie certificat de casatorie(daca e cazul si numai cand s-a schimbat numele in urma casatoriei);
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie.

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de absolvire in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire.

Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare

Formular înscriere la cursuri