AJUTOR BUCĂTAR

 • Cod COR: 532902
 • Nivel calificare: ccalificare
 • Durata: 180 ore (60 ore teorie; 120 ore practica)
 • Conditii minime pentru înscriere: învățământ primar

Competentele profesionale dobandite in urma cursului:

 • Cunoaște materiile prime și auxiliare și aplică cu rigoare regulile de depozitare și manipulare
 • Cunoaște și aplică cu conștiinciozitate operațiile de prelucrare ale materiilor prime
 • Cunoaște vasele și ustensilele, aparatele și echipamentele din bucătărie și le curăță și le întreține cu rigurozitate
 • Cunoaște materialele și substanțele de igienă și le utilizează conform instrucțiunilor
 • Cunoaște și utilizează echipamente simple pentru încălzire
 • Cunoaște regulile de ambalare ale preparatelor culinare și le aplică conform instrucțiunilor
 • Cunoaște NPM – PSI – SU și le aplică cu consecvență
 • Cunoaște regulile de igienă și pentru siguranța alimentelor și le aplică cu rigurozitate
 • Cunoaște regulile de efectuare a curățeniei și le aplică cu responsabilitate
 • Cunoaște și aplică normele de protecție a mediului și le aplică cu consecvență

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • Copie B.I. sau C.I.;
 • Copie certificat de nastere;
 • Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricola sau adeverinta de absolvire;
 • Copie certificat de casatorie(daca e cazul si numai cand s-a schimbat numele in urma casatoriei);
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie.

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de absolvire in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire.

Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare

Formular înscriere la cursuri