CONFECȚIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE

 • Cod COR: 8286.1.2.
 • Nivel calificare: Calificare nivel 2
 • Durata: 360 ore (120 ore teorie; 240 ore practica)
 • Conditii minime pentru înscriere: învățământ general obligatoriu

Competentele profesionale dobandite in urma cursului:

 • Efectuarea muncii în echipă
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Planificarea activităţii proprii
 • Respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor
 • Efectuarea operaţiei de croire
 • Efectuarea operaţiei de confecţionare
 • Controlul calitativ al operaţiei de confecţionare
 • Menţinerea şi întreţinerea utilajului
 • Finisarea şi pregătirea produsului pentru depozitare

Ambalarea produselor

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • Copie B.I. sau C.I.;
 • Copie certificat de nastere;
 • Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricola sau adeverinta de absolvire;
 • Copie certificat de casatorie(daca e cazul si numai cand s-a schimbat numele in urma casatoriei);
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie.

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de absolvire in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire.

Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare

Formular înscriere la cursuri