Misiunea Asociatia „ADL-PROGRES”

Asociatia „ADL-PROGRES”, ca organizatie neguvernamentala, a fost inscrisa in registrul persoanelor juridice fara scop patrimonial in data de 06 aprilie 2005. A fost infiintata de un grup de membri fondatori, asumindu-si misiunea de a initia, organiza si realiza activitati care sa stimuleze dezvoltarea comunitara si a grupurilor aflate in situatie dificila sau in nevoi deosebite.

Realizarea misiunii se face prin promovarea unor ample parteneriate cu autoritati si institutii publice, cu mediul de afaceri si cu alte ONG-uri.

 

Valorile organizatiei sunt:

 • profesionalism
 • responsabilitate
 • calitate
 • implicare
 • generozitate
 • optimisms

Asociatia si-a asumat urmatoarele obiective:

 1. Sustinerea dezvoltarii locale si regionale prin intermediul unor activitati diversificate – parteneriate, programe, cursuri, stagii de pregatire, simpozioane, targuri, expozitii si concursuri – organizate cu ajutorul colaboratorilor locali, nationali si internationali.
 2. Sprijinirea comunitatilor dezavantajate social sau economic – someri, femei, tineri, persoane cu dizabilitati, minoritati etnice, potentiali intreprinzatori – pentru initierea si dezvoltarea de proiecte, programe si scheme de finantare a activitatilor de asistenta, pregatire profesionala, educare si integrare sociala a acestora.
 3. Sprijinirea actorilor economici si sociali din zona rurala in vederea cresterii veniturilor si a stabilitatii populatiei din zona prin proiecte de instruire, informare si asistenta pentru:

  a) folosirea eficienta a resurselor locale si a conditiilor naturale;
  b) dezvoltarea turismului si agroturismului;
  c) dezvoltarea serviciilor si mestesugurilor traditionale;
  d) cresterea animalelor.

 4. Sprijinirea dezvoltarii sectorului privat, cu precadere a intreprinderilor mici si mijlocii, furnizarea serviciilor de consultanta, informare, instruire manageriala, promovarea si facilitarea relatiilor cu investitorii straini.
 5. Stimularea interesului administratiei publice locale pentru dezvoltarea de proiecte in vederea solutionarii problemelor edilitare din localitate: alimentare cu apa, canalizare, intretinere si modernizare de drumuri si sosele, identificarea si marcarea traseelor turistice, servicii publice comunitare, pregatirea resurselor umane, modernizarea serviciilor catre populatie etc.
 6. Initierea si sustinerea unor programe de educatie ecologica referitoare la protectia mediului inconjurator. Cooptarea institutiilor societatii civile, ale administartiei publice locale si centrale in programe ce au drept scop imbunatatirea calitatii solului, apei si aerului.
 7.  Furnizarea de programe de formare profesionala in domenii de interes pe piata muncii, conform procedurilor legale in vigoare, instruirea specialistilor care sa devina facilitatori si initiatori de proiecte, studii, programe, strategii de dezvoltare locala, avand la baza valorificarea resurselor materiale si umane – in scopul dezvoltarii locale si regionale. Incurajarea extinderii rezultatelor pozitive si a multiplicarii acestora intr-o zona mai extinsa.
 8. Stimularea dezvoltarii societatii civile, a spiritului asociativ, colaborarea cu alte organizatii neguvernamentale si autoritati ale administratiei publice si private pentru apararea si monitorizarea drepturilor omului in tara si in strainatate.