A DOUA ȘANSĂ-O NOUĂ ȘANSĂ!

A DOUA ȘANSĂ- O NOUĂ ȘANSĂ!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Contract: POCU/885/2/5/148203

 

 

OBIECTIVUL  GENERAL:

 

Creșterea, cu cca. 415 persoane, a numărului de tineri NEETs, șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială, în special a celor din categorii defavorizate, romă și mediul rural din regiunea Nord-Est.

 

Obiectivele  specifice:

  1. Conștientizarea publicului țintă și atragerea în proiect a cel puțin 415 tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la SPO care se vor reîntoarce în educaţie în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială din regiunea Nord Est prin organizarea campaniei de promovare, în scopul informării potențialilor participanți dar și a părinților/turorilor, cu privire la beneficiile reîntoarcerii în sistemul de educaţie şi formare pentru tinerii şi adulţii care nu și-au finalizat educația obligatorie.
  2. Conștientizarea și creșterea numărului de tineri NEETs, şomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistraţi la SPO care se reîntorc în educaţie în programe de tip A doua şansă, inclusiv în programe de formare profesională iniţială din regiunea Nord Est prin consilierea şi orientarea carierei pe tot parcursul vieţii pentru cel putin 415 persoane din grupul țintă, urmărind ca această activitate să readucă în sistemul de educaţie şi formare tinerii care nu au finalizat școala obligatorie.
  3. Îmbunătăţirea situaţiei educaționale si profesionale a tinerilor din categoria NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistraţi la SPO, care se reîntorc în educaţie în programe de tip a doua şansă, inclusiv în programe de formare profesională iniţială din regiunea Nord Est prin organizarea și desfășurarea programelor de tip A doua șansă pentru cel puțin 415 persoane din grupul țintă.

 

Durata proiectului:  30 de luni, începând cu 15 iunie 2021 și până la 14 decembrie 2023

 

Bugetul proiectului: 4,820,517.43 LEI

 

Finantatorii proiectului: FONDUL SOCIAL EUROPEAN „Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020”

 

Proiect: A DOUA ȘANSĂ-O NOUĂ ȘANSĂ!

 

Contract: POCU/885/2/5/148203

 

Axa prioritară: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

 

Solicitant:  

Asociația  "ADL-Progres"

 Loc. Dumbrava-Roșie, str. Dumbravei nr. 11 B, Jud. Neamț,

Cod poștal 617185

 E-mail: office@adl-progres.ro

Tel./fax: 0233-210678

www.adl-progres.ro

https://www.facebook.com/ADLProgres

 

PARTENER :

S.C.INFOPROB S.R.L.

Municipiul Bacău, România, Str. Pasajul Revolutiei nr. nr.8, judeţul Bacău,
Cod poştal 600018, România
Telefon/Fax: 0746640238 / 0234588924
E-mail: infoprobsrl@yahoo.com
https://www.facebook.com/InfoProb

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.