C.E.D.R.U. Competitivitate și Excelență în Dezvoltarea Resursei Umane

C.E.D.R.U. - Competitivitate și Excelență în Dezvoltarea Resursei Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Contract: POCU/227/3/8/116970

 

Asociaţia pentru Dezvoltare Locală „ADL-Progres” Dumbrava Roșie, judetul Neamț, implementeaza proiectul C.E.D.R.U. - COMPETITIVITATE ŞI EXCELENȚĂ ÎN DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  Programul Operațional Capital Uman 2014 — 2020,

Contract: POCU/227/3/8/116970, in perioada: 09 Iunie 2018 - 08 Mai 2019

Obiectivul general al proiectului:

Cresterea cu 510 persoane a numarului de angajati, din judetele Bacau, Neamt si Suceava, Regiunea Nord-Est, care beneficiaza de un set de activitati de formare/instruire, de tehnici si metode de management si de constientizare in domeniile managementului strategic si managementul resurselor umane, in vederea adaptarii managerilor intreprinderilor si antreprenorilor la schimbarile dinamice ale sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei de crestere a competitivitatii si a domeniilor de specializare inteligenta conform Strategiei de cercetare, dezvoltare si inovare din Romania in perioada 2014 - 2020.

Obiectivele specifice:

  1. Cresterea competentelor si performantelor in plan profesional si imbunatatirea abilitatilor manageriale si antreprenoriale a 410 participanti din Regiunea Nord-Est, judetele Bacau, Neamt si Suceava in vederea adaptarii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si SNCDI. Astfel, prin proiect, vom organiza 3 grupe de curs specializare Manager Proiect, 3 grupe Manager Inovare, 3 grupe Manager, 9 grupe specializare Competente Antreprenoriale, 225 persoane care asigura managementul strategic. Alti 52 de manageri, vor participa la 3 workshop-uri pe tema „DEZVOLTAREA DURABILA, MANAGEMENTUL ECONOMIEI VERZI, TRANZITIA LA EMISII REDUSE DE CO2 SI COMPETITIVITATEA IMM-urilor”. Pentru 133 de antreprenori vom organiza 9 seminarii de instruire pe teme de inters in administrarea si dezvoltarea afacerii.
  2. Imbunatatirea activitatii de management a departamentelor de Resurse Umane in vederea cresterii capacitatii de integrare a noilor angajati, asigurarea calitatii ambientului muncii, planificarea prospectiva a ocuparii locurilor de munca, formarea continua a salariatilor, tratament egal pentru toti lucratorii indiferent de sex, varsta, etnie, religie 30 de manageri de Resurse Umane si 70 de lucratori in depart de Resurse Umane din cele trei judete vor fi inclusi in activitatea de formare descrise in proiect: 3 workshopuri, organizate cu cate 10 pers in fiecare judet selectat, pentru managerii de Resurse Umane pe teme privind metode de conducere si coordonare a activitatii de Resurse Umane in organizatie si departartament; realizarea si aplicare planului de dezvoltare profesionala a angajaților. Pentru 70 de lucratori in departamentul de Resurse Umane vom organiza 6 grupe de curs de specializare Inspector Resurse Umane, autorizat ANC si 6 seminarii de instruire privind utilizarea TIC in evidenta si gestiunea personalului.
  3. Cresterea cu cel putin 50 a numarului de IMM-uri din regiunea Nord-Est, judetele Bacau, Neamt si Suceava, care isi vor elabora instrumente de planificare strategica pe termen lung in vederea adaptarii la schimbarile din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si SNCDI. Pentru realizarea acestui obiectiv, vom identifica cel putin 50 de intreprinderi din cele trei judete Bacau, Neamt, si Suceava, care vor primi asistenta pe durata proiectului pentru stabilirea obiectivelor de dezvoltare, si a strategiilor pentru fiecare unitate; analiza performanþei organizaþiei si identificarea oportunitaþilor si ameninþarilor viitoare – auditul de management, implementarea, managementul si ajustarea strategiei astfel încât sa permita atingerea obiectivelor de dezvoltare pe termen lung.

Grupul tinta al proiectului:

Activităţile proiectului se adresează unui numar grup ţintă  format din 510 persoane (bărbaţi şi femei) cu reşedinţa în mediul urban şi rural din regiunea Nord-Est, respectiv în judeţele Neamţ, Bacău şi Suceava.

        - Manageri - 160

        - Antreprenori  - 250

        - Manageri Resurse Umane - 30

        - Angajati in departamentul Resurse Umane – 70

 

300 intreprinderi sprijinite prin proiect   

        - I.M.M. - min. 180

        - Intreprinderi mari, Intreprinderi (PFA, Intreprindere individuala, Intreprindere     familiala) - min. 120

 

Rezultate previzionate:

 - 510 persone identificate si recrutate

 - 510 dosare grup tinta realizate

 

Servicii oferite:

  1. CURSURI DE SPECIALIZARE  AUTORIZATE A.N.C.

- MANAGER PROIECT

- MANAGER INOVARE

- MANAGER

- COMPETENŢE ANTREPRENORIALE

- INSPECTOR REFERENT RESURSE UMANE

 

  1. SEMINARII DE INSTRUIRE:

- INOVARE SOCIALĂ

- TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN CONDUCEREA AFACERII

- METODE ŞI TEHNICI PRIVIND ORGANIZAREA MUNCII

- TEHNICI FINANCIARE DE GESTIONARE A AFACERILOR

- TEHNOLOGII IT ÎN GESTIUNEA ŞI EVIDENŢA PERSONALULUI

 

  1. WORKSHOP-URI PENTRU MANAGERI

- DEZVOLTAREA  DURABILĂ, MANAGEMENTUL ECONOMIEI VERZI, TRANZIŢIA LA EMISII REDUSE DE CO2 ŞI COMPETITIVITATEA IMM-URILOR

- STRATEGII ŞI POLITICI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

 

  1. ELABORAREA INSTRUMENTELOR DE PLANIFICARE STRATEGICA

           - REALIZARE STRATEGII

           - REVIZUIRE/ADAPTARE STRATEGII

 

Conditii de acces:

- Domiciliul / rezidentă în regiunea  Nord-Est: Bacău, Neamţ şi Suceava

- Să nu fi beneficiat de un alt program de formare profesională în acelaşi domeniu în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri europene

- Să-şi desfăşoare activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial  competitive conform SNC: Turism și Ecoturism, Textile și pielărie, Lemn și mobilă, Industrii creative,  Industria auto şi componente, Tehnologia informațiilor și telecomunicații, Procesarea alimentelor și băuturilor, Sănătate și produse farmaceutice, Energie și management de mediu, Bioeconomie, biofarmaceutica și biotehnologii. 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.