C.R.I.M.CENTRUL DE RESURSE PENTRU INTEGRAREA ÎN MUNCĂ

C.R.I.M. - CENTRUL DE RESURSE PENTRU INTEGRAREA ÎN MUNCĂ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Contract: POCU/227/3/8/120667

Asociaţia pentru Dezvoltare Locală „ADL-Progres” Dumbrava Roșie, judetul Neamț, în parteneriat cu S.C. Infoprob S.R.L. Bacău și SC Mondo-Consult S.R.L. Buzău, implementeaza proiectul C.R.I.M. – CENTRUL DE RESURSE PENTRU INTEGRAREA ÎN MUNCĂ Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  Programul Operațional Capital Uman 2014 — 2020, Contract: POCU/227/3/8/120667 in perioada: 27 Iunie 2018 - 26 Decembrie 2019

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii pe termen lung, lucrătorilor vârstnici (55-64 ani), din rândul minoritații rome, persoanelor cu dizabilități, cu nivel redus de educație, din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semisubzistență, din regiunile Nord-Est și Sud-Est.

Realizarea obiectivului general al proiectului înseamnă derularea a 10 programe de formare profesională - cursuri de  inițiere și calificare, în 10 meserii autorizate de Autoritatea Națională de Calificări (A.N.C.), precum și a unor servicii de evaluare și certificare profesională pentru persoane care au dobândit abilități și competențe profesionale, dar nu au urmat un sistem formal de învățământ, în 10 calificări.

Astfel, rezultatele obținute vor asigura creșterea numărului de persoane care au acces la un loc de muncă, din categoria celor aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanelor inactive, inclusiv șomeri de lungă durată și persoane cu șanse mici de angajare.

 Obiectivele specifice:

 1. Creșterea ocupării șomerilor și persoanelor inactive din Regiunea Nord-Est (județele Neamț, Bacău, Vaslui, Suceava, Iași) si Sud-Est (județele Buzău, Brăila, Galați), prin angajarea a 115 persoane – șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomeri de lungă durată, vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație. Astfel, s-a prevăzut furnizarea de servicii personalizate de informare și consiliere profesională și mediere a muncii pentru 255 persoane, șomeri și persoane inactive. Pentru maximizarea ratei de ocupare, aceste persoane vor fi orientate, cu precădere, către cursurile de formare, la activitatea de evaluare a competențelor dobândite pe căi non-formale, precum și la sesiunile Job Club.
 2. Creșterea numărului de angajați din cele două regiuni, prin integrarea pe piața muncii a  46 de persoane, cetățeni români aparținând minorității rome, pentru care se vor furniza servicii specializate de stimulare a ocupării. E vorba de informare, consiliere profesională și mediere a muncii pentru 102 persoane din Grupul Țintă, cetățeni români aparținând minorității rome.

Imbunătățirea ocupării acestei categorii de Grupul Țintă, va fi stimulată și de participarea la cursurile de formare sau la sesiunile de evaluare a competențelor profesionale, conform OG 129/2000 actualizată, la workshop-urile de Job Club, în funcție de opțiunile lor, de competențe și aptitudini, dar și de nivelul de educație inițială pe care il au.

 1. Creșterea numărului de angajati din județele Neamț, Bacău, Iași, Suceava și Vaslui (Regiunea Nord-Est), Buzău, Brăila și Galați (Regiunea Sud-Est), prin integrarea pe piața muncii a 69 persoane din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență. Pentru aceasta, proiectul include activități de informare și consiliere profesională și de mediere a muncii pentru 153 persoane din Grupul Țintă – persoane din mediul rural, în special din agricultura de subzistență și semi-subzistență, cursuri de formare profesională și certificarea de competențe, sesiuni de Job Club, servicii organizate și desfășurate in conformitate cu legislația muncii.

4 . Creșterea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea si certificarea competențelor dobândite non-formal și informal, a 225 persoane din Grupul Țintă, șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, din regiunile Nord-Est ( județele Neamț, Bacău, Iași, Suceava, Vaslui) și Sud-Est ( județele Buzău, Brăila, Galați), in vederea adaptării la cerințele actuale ale pieței muncii, potrivit ocupațiilor solicitate de angajatori. Pentru atingerea acestui obiectiv, se vor organiza 10 programe de Formare Profesională Continuă (F.P.C.), in meserii solicitate in județele vizate, precum și evaluarea și certificarea competențelor in 10 meserii, pentru 255 persoane din Grupul Țintă, șomeri și inactivi. Dintre acestea, cel puțin 225 persoane (88,2%) din Grupul Țintă vor fi calificate.

 1. Creșterea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite in sistem non-formal și informal, a 90 persoane din Grupul Țintă cetățeni români aparținând minorității rome, din regiunile Nord-Est   (județele Neamț, Bacău, Iași, Suceava, Vaslui) și Sud-Est (județele Buzău, Brăila, Galați), în vederea adaptării la cerințele actuale ale pieței muncii, din punctul de vedere al ocupațiilor solicitate de angajatori. Pentru atigerea acestui obiectiv, proiectul prevede organizarea a 10 programe de formare profesională – inițiere și calificare, în meserii solicitate de piața muncii în județele vizate, după cum și evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, în 10 meserii solicitate de piața muncii, pentru 102 persoane din Grupul Tinta, cetățeni români de etnie romă.
 2.  Creșterea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, pentru 135 persoane din Grupul Țintă, din mediul rural, în special din agricultura de subzistență și semi-subzistență, din regiunile Nord-Est (județele Neamț, Bacău, Iași, Suceava, Vaslui) și Sud-Est (județele Buzău, Brăila, Galați), în vederea adaptării la cerințele actuale ale pieței muncii, din punctul de vedere al ocupațiilor solicitate de angajatori. Pentru atingerea acestui obiectiv, prin proiect, avem în vedere organizarea a 10 programe de formare profesională – inițiere și calificare, în meserii solicitate de piața muncii în județele vizate și evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, în 10 meserii solicitate de piața muncii, pentru 153 persoane din Grupul Țintă., din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Grupul tinta al proiectului:

Prezentul proiect vizează un Grup Țintă  format din minim 510 persoane, cu domiciulul în mediul urban sau rural (cel putin 30% din total), din regiunile Nord-Est (județele Neamț, Suceava, Iași, Bacău, Vaslui) și Sud-Est (județele Buzău, Brăila, Galați).

 Structura Grupului Țintă pe categorii de persoane, conform statutului acestora pe piața muncii, va fi următoarea:

 1. șomeri și inactivi - 255 de persoane (50% din Grupul Țintă), din care:

       - șomeri pe termen lung - 77 persoane (30,2% din categoria de la punctul 1);

       - persoane cu dizabilități – 5 persoane (1.96% din pct.1);

       - persoane cu vârsta peste 54 de ani – 51 persoane (20% din pct.1);

       - persoane cu studii primare sau gimnaziale - 70 persoane (27,45% din pct.1);

       -  persoane cu studii liceale sau postliceale - 52 persoane (20,4% din pct.1);

 1. persoane cu domiciliul in mediul rural, în special din agricultura de subzistență și semi-subzistență -  153 de persoane (30% din total Grup Țintă);
 2. cetățeni români aparținând minorității rome - 102 persoane (20% din total Grup Țintă).

Ponderea femeilor, în total Grupul Țintă, va fi de cel putin 42%.

 LOCALIZAREA Grupului Țintă, pe regiuni:

 • 366 persoane vor fi recrutate în regiunea Nord-Est (județele Bacău, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;
 • 144 de persoane în regiunea Sud-Est (județele Buzău, Brăila, Galați).

 Repartizarea Grupului Țintă în cele 8 județe selectate:

- județul Bacău - 119 persoane;

- județul Vaslui - 80 persoane;

- județul Iași - 25 persoane;

- județul Neamț - 110 persoane;

- județul Suceava - 32 persoane;

- județul Buzău - 72 persoane;

- județul Brăila - 30 persoane;

- județul Galați - 42 persoane.

 Rezultate estimate:

-    510 persoane identificate și recrutate;

-    510 persoane informate și conciliate;

-    450 persoane participante la workshop-uri;

-    510 persoane mediate;

-    230 persoane ocupate;

-    367 persoane participante la programe de formare profesionala autorizate   A.N.C.;

-   143 participanți la activitățile de evaluare și certificare a competențelor profesionale, obținute pe alte căi decât cele formale;

-    450 persoane care, la incetarea calitatii de participant, obțin o calificare.

 Servicii oferite: 

CURSURI ANC

 3 grupe Lucrator in comert, constituite in in jud. Neamt, Bacau, Buzau, cu 66 participanti;

2 grupe Confectioner-asamblor articole din textile in jud. Neamt si Vaslui cu 44 participanti;

1 grupa Manichiurist-pedichiurist in jud. Neamt cu 22 participanti;

1 grupa Brutar in jud. Vaslui cu 22 participanti

1 grupa Galvanizator in jud. Bacau cu 25 participanti

1 grupa Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze in jud. Bacau cu 22 participanti

1 grupa Electrician in constructii in jud. Galati cu 22 participanti

2 grupe Operatori masini unelte cu comanda numerica in jud. Bacau si Iasi cu 50 participanti

2 grupe de Competente antreprenoriale in jud. Bacau si Vaslui cu 50 participanti

2 grupe de Competente informatice in jud. Neamt si Suceava cu 44 participanti.

          In cadrul proiectului se vor furniza SERVICII DE EVALUARE DE COMPETENTE PROFESIONALE pentru un grup tinta de 143 de persoane in 10 ocupatii, astfel:

          - In judetul Buzau se vor derula evaluari pentru calificarile Lucrator in comert, Instalator tehnico sanitare si de gaze, Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic, Bucatar, Ospatar (chelner), Vanzator in unitati de alimentatie, Operator la masini unelte cu comanda numerica.

          - In judetul Braila se vor derula evaluari pentru meseriile: Bucatar, Zidar- Pietrar- Tencuitor.

          - In judetul Galati se vor derula evaluari pentru calificarile: Zidar- Pietrar- Tencuitor, Zugrav - Ipsosar - Tapetar - Vopsitor.

          - In judetul Suceava se vor derula evaluari pentru calificarile: Zidar- Pietrar- Tencuitor, Lucrator in comert, Dulgher-Tamplar-Parchetar.

          - In judetul Neamt se vor derula evaluari pentru calificarile: Zugrav - Ipsosar- Tapetar – Vopsitor, Bucatar, Agricultor in culturi vegetale si Crescator animale

          - In judetul Vaslui se vor derula evaluari pentru calificarea Zidar-Pietrar- Tencuitor

 

 • Partener 1

INFOPROB S.R.L.

Pasajul Revolutiei Nr. 8, Etaj 2, Bacau, Jud. Bacau

Tel. : 0746 640 138   Fax: 0234. 588 924   E-mail: infoprobsrl@yahoo.com

www.infoproiecte.ro

 • Partener 2

MONDO CONSULT S.R.L.

B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 19, Buzau, Jud. Buzau

Tel./Fax. : 0238 726 272   E-mail: mondoconsultbuzau@gmail.com

www.mondoconsult.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.