A.D.E.L.A. CENTRU DE ZI DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020”

Proiect: CENTRU DE ZI DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE – ADELA

Contract: POCU/467/4/4/127883

COD SMIS 2014+:127883

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea săraciei

 

APLICANT

ASOCIATIA ADL-PROGRES, infiintata in 2005, cu sediul in DUMBRAVA ROSIE, str. Dumbravei nr. 11B, specializata in programe dedicate RESURSEI UMANE : consiliere si mediere pe piata muncii, formare profesionala autorizata in  peste 20 de ocupatii si specializari, servicii sociale, consultanta antreprenoriala s.a.

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il constituie “Reducerea cu cel putin 205 persoane a numărului de victime ale violenţei domestice din judetele Neamt si Bacau, prin dezvoltarea si furnizarea unor servicii sociale, juridice, pshiologice si de indrumare profesională adecvate nevoilor specifice identificate la grupul tinta.

 

Obiective specifice

 1. Cresterea capacitatii de asistenta a persoanelor vulnerabile prin infiintarea si dezvoltarea Centrului de de consiliere pt prevenirea si combaterea violentei in familie “ADELA” destinat victimelor violenţei în familie şi agresorilor din jud Neamt si Bacau.
 2. Dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale prin formarea şi pregătirea necesară şi adaptată a 41 de specialisti, pt intervenţia in domeniul prevenirii si combaterii violentei domestice in judetele BC si NT.
 3. Creşterea eficacităţii măsurilor de prevenire a violenţei domestice şi a recidivei acesteia, prin furnizarea de servicii sociale integrate de informare, consiliere psiho-socio-medicală, juridică, indrumare pt integrarea în sistemul de educaţie, furnizarea de măsuri de ocupare prin indrumarea spre cursuri de formare profesionala si reinserţie socio-profesională în vederea inserţiei/reinserţiei pe piata muncii, în concordanţă cu nevoile specifice ale grupului tinta.
 4. Conştientizare şi sensibilizarea opiniei publice, din cele doua jud, pt prev si combat violentei în familie, precum şi creşterea responsabilităţii sociale şi promovarea iniţiativelor de voluntariat. Mesajul campaniei va fi “Fii informat, ai curaj si actioneaza !”prin care transmitem informatii de interes pt publicul participant, sa constientizam si sa responsab atat victimele sau potentialele victime ale violentei domestice dar si pe reprezentantii institutiilor si ai societatii civile in legatura cu drepturile si obligatiile legale si morale pe care le au, sa actioneze in cunostinta de cauza pt a provoca schimbari calitative in viata persoanelor victime ale violentei domestic

 

ACTIVITATI

A.2.1. Dotarea cu mobilier, utilitati si echipamente a Centrului de zi de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei in familie “ADELA”

A.2.2. - Promovarea si asigurarea vizibilitatii proiectului(Centrul „ADELA” si serviciile furnizate) si a finantatorului

A.2.3. Formarea profesionala sustenabila a personalului autoritatilor/ agentiilor publice/ private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare a grupurilor vulnerabile, personal al organizatiilor societatii civile si ONG-urilor

A.3.1. Crearea a 6 echipe de asistena si sprijin pentru victimele cazurilor de violenta domestica la nivel local

A.3.2.Informarea si Consiliere psiho-socio-medicala a beneficiarilor pentru solutionarea nevoilor

A.3.3.Consiliere juridica a beneficiarilor pentru orientare in demersuri legale;

A.3.4. Tabara educativa pentru 30 de copii si tineri, victime ale violentei domestice, parte a cuplului parinte-copil.

A.3.5. Consiliere vocationala si orientare profesionala/facilitarea accesului la cursuri de formare.

A.3.6. Infiintarea unei linii telefonice de urgenta, gratuita pentru ajutor specializat, pusa la dispozitia beneficiarilor

A4.1. Campanie de informare şi educare “FII INFORMAT, AI CURAJ SI ACTIONEAZA!”

 

GRUPUL TINTA: 246 persoane

Victime ale violentei in familie – 205 pers, adulti si cupluri adult-copii

Specialisti din domeniul serviciilor sociale – 41 persoane, din primarii, parohii, ONG-uri, alte institutii publice cu activitate in domeniu.

 

REZULTATE ASTEPTATE

 • Centrul de consiliere pt prevenirea si combaterea violentei in familie-“ADELA”,dotat si pus in functiune, in suprafata de 80 mp la care se adauga un spatiu de cca. 30 de metri pt joaca, relaxare si recreere si un parc de joaca in aer liber de cca. 200 mp la dispozitia victimelor violentei in familie, adulti si cupluri copii-adulti; - O echipa multidisciplinara de implementare a proiectului compusa din management (2) , experti tehnici ( 5) si personal administrative(2);
 • 41 participanti la activitatea de formare profesionala desf. cu autorizare OUG nr.129/2000 cu un procent de cel putin 93% promovabilitate la cursuri, respectiv 38 de absolventi certificati.
 • 6 echipe de asistenta si sprijin create ;
 • 205 persoane informate(cu modul de organizarea si functionare a centrului de zi serviciile disponibile,drepturile si obligatiile beneficiarilor);.
 • 205 persoane consiliate socio-medical;
 • 100 persoane au fost indrumate la servicii medicale specializate;
 • 100 persoane indrumate spre alte servicii sociale (adapost de urgenta, ajutoare materiale; - 205 pers. consiliate psihologic, adulti si cupluri parinte-copil;
 • 205 beneficiari de servicii sociale integrate;
 • 205 persoane consiliate juridic - 20 cazuri de violenta reprezentate in instanta;
 • 30 copii si tineri, participanti in tabara educative si 30 cupluri parinte-copil, beneficiare;
 • 205 pers informate si consiliate profesional, din care: 100 pers indrumate la cursurile de formare profesionala sau la evaluarea de competente, 50 pers. indrumate la job-uri disponibile pe piata muncii si 55 consiliate pt integrarea si pastrarea locurilor de munca detinute in prezent.
 • Linie telefonica functionala in centrul de zi : tel verde : 0800 41 00 44;
 • Campanie de informare, constientizare si sensibilizare, desfasurata in comunitati din judetele Neamt si Bacau, avand ca mesaj “Fii informat, ai curaj, actioneaza!”.
 •  

Durata proiectului :

30 de luni, incepand cu 8 aprilie 2019 si pana la 7 octombrie 2021

 

Bugetul total eligibil al proiectului:

1,842,014.2 lei (100% cofinantare ) 

 

Coordonatele proiectului

ASOCIATIA ADL-PROGRES, STR. DUMBRAVEI 11 B, DUMBRAVA ROSIE, JUDETUL NEAMT.

TEL : 0233/210678,

email : office@adl-progres.ro;

tel verde : 0800 41 00 44