C.A.D.R.U. COMPETITIVITATEA AFACERILOR PRIN DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE

COMPETITIVITATEA AFACERILOR PRIN DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE C.A.D.R.U

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Contract: POCU/227/3/8/117963

 

Asociaţia pentru Dezvoltare Locală „ADL-Progres” Dumbrava Roșie, judetul Neamț,implementeaza proiectul COMPETITIVITATEA AFACERILOR PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE C.A.D.R.U., Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 — 2020,

Contract: POCU/227/3/8/117963 in perioada: 15 Mai 2018 - 14 Mai 2019

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al acestui proiect este "Cresterea, cu 402 persoane, a numarului de angajati, din judetele Botosani, Neamt si Vaslui, Regiunea Nord-Est, care beneficiaza de un set de activitati de formare/instruire,de  tehnici si metode de management  si de constientizare,  in domeniile  managementului  strategic  si managementul  resurselor umane  in  vederea  adaptarii  managerilor  intreprinderilor   si  antreprenorilor   la schimbarile  dinamice  ale sectoarelor  economice  cu potential competitiv, identificate conform  Strategiei  de crestere  a competitivitatii  si a domeniilor  de specializare inteligenta  conform  Strategiei  de cercetare,  dezvoltare  si inovare  din Romania  in perioada 2014-2020".

Obiectivele specifice:

  1. Cresterea  gradului  de  constientizare  a  angajatorilor  si  personalului  din domeniul Resurselor Umane, din judetele Botosani, Neamt si Vaslui , vizand  minim 450 participanti,  care isi desfasoara activitatea in sectoare economice cu potential competitiv conform SNC si in corelare cu SNCDI, privind necesitatea  participarii angajatilor  la programe de formare  profesionala  si la alte activitati oferite prin proiect. Acest obiectiv are in vedere organizare a 30 de seminarii de constientizare  la care vor participa peste 450 de manageri, personal din departamente de Resurse Umane din companii din judetele  Botosani, Neamt si Vaslui , antreprenori  care isi gestioneaza  propria afacere,  identificate din sectoare economice conform SNC si in corelare cu sectoarele cuprinse in SNCDI.
  2. Cresterea competentelor  si performantelor  in plan profesional si imbunatatirea abilitatilor manageriale  si antreprenoriale  a 315 participanti din regiunea Nord-Est, judetele Botosani,            Neamt si Vaslui in vederea  adaptarii  la dinamica  sectoarelor  economice  cu potential competitiv identificate conform SNC si SNCDI.
  3.  Imbunatatirea  activitatii de management  a departamentelor  de Resurse Umane in vederea cresterii capacitatii de integrare a noilor angajati, asigurarea calitatii ambientului muncii, planificarea prospectiva a ocuparii locurilor de munca, formarea continua a salariatilor, tratament egal pentru toti lucratorii indiferent de sex, varsta,  etnie,  religie  15 de manageri  de Resurse Umane  si 72 de lucratori  in departele de Resurse Umane din cele trei judete vor fi inclusi in activivitatile de formare.
  4. Cresterea  cu cel putin 50 a numarului  de IMM-uri din regiunea  NE, jud. Botosani,         Neamt si Vaslui,  care isi vor elabora  instrumente  de planificare strategica  pe termen lung in vederea adaptarii la schimbarile  din sectoarele economice  cu potential competitiv identificate  conform SNC si SNCDI sau a intreprinderilor care doresc sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare.

Grupul tinta al proiectului:

Activităţile proiectului se adresează unui numar grup ţintă format din 450 persoane (bărbaţi şi femei) cu reşedinţa în mediul urban şi rural din regiunea Nord-Est, respectiv în judeţele Botosani, Neamt si Vaslui

    - Manageri - 105

    - Antreprenori - 210

    - Manageri Resurse Umane si angajati in departamentul Resurse Umane – 87

 

260 intreprinderi sprijinite prin proiect 

     - I.M.M. - min. 165

     - Intreprinderi mari, Intreprinderi (PFA, Intreprindere individuala, Intreprindere   familiala) - min. 95

 

Rezultate previzionate:

 - 402 persone identificate si recrutate

 - 402 dosare grup tinta realizate

 

Servicii oferite:

 

  1. CURSURI DE SPECIALIZARE AUTORIZATE A.N.C.

    - MANAGER PROIECT

    - COMPETENŢE ANTREPRENORIALE

    - INSPECTOR REFERENT RESURSE UMANE

 

  1. SEMINARII DE INSTRUIRE:

    - INOVARE SOCIALĂ

    - TEHNOLOGII IT ÎN GESTIUNEA ŞI EVIDENŢA PERSONALULUI

 

  1. WORKSHOP-URI

    - MANAGEMENT STRATEGIC PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII   INTREPRINDERII

    - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 

  1. SESIUNE INSTRUIRE MODULARA

    - MANAGEMENTUL AFACERII, BUGET SI DEZVOLTARE DURABILA

 

  1. ELABORAREA INSTRUMENTELOR DE PLANIFICARE STRATEGICA

    - REALIZARE STRATEGII

    - REVIZUIRE/ADAPTARE STRATEGII

 

Conditii de acces:

- Domiciliul / rezidentă în regiunea Nord-Est: Botosani, Neamt si Vaslui

- Să nu fi beneficiat de un alt program de formare profesională în acelaşi domeniu în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri europene

- Să-şi desfăşoare activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitive conform SNC: Turism și Ecoturism, Textile și pielărie, Lemn și mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informațiilor și telecomunicații, Procesarea alimentelor și băuturilor, Sănătate și produse farmaceutice, Energie și management de mediu, Bioeconomie, biofarmaceutica și biotehnologii.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.