CRESTEREA COMPETIVITATII ECONOMICE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DIN SPATIUL RURAL

Obiectivul General

Dezvoltarea unor programe intregrate de formare si a unor masuri active de ocupare pentru populatia din zonele rurale, in vederea intregrarii durabile pe piata muncii a acestora, reducerii ocuparii in agricultura de subzistenta si stimularii antreprenoriatului.

Proiectul isi propune ca pe parcursul a 24 de luni, la nivelul unor judete din 3 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei sa:

  • valorifice potentialul de ocupare a persoanelor inactive din mediul rural, inclusiv persoane care isi castiga existenta din agr icultura de subzistenta, prin intensificarea masurilor active de ocupare durabila si promovarea sanselor egale de acces pe piata muncii moderna, flexibila si inclusiva;
  • dezvolte pachete integrate de formare profesionala, pachete care urmaresc reducerea agriculturii de subzistenta si facilitarea accesului pe piata muncii in sectoare / activitati non-agricole;
  • promoveze prin intermediul campaniilor de informare si constientizare oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole;