CRIM2- CENTRU DE RESURSE SI INTEGRARE IN MUNCA

CRIM2- CENTRU DE RESURSE SI INTEGRARE IN MUNCA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Contract: POCU/1080/3/16/157507

Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți

 

APLICANT: ASOCIATIA ADL-PROGRES, infiintata in 2005, cu sediul in DUMBRAVA ROSIE, str. Dumbravei nr. 11B

 

 

OBIECTIVUL GENERAL:

Creşterea nivelului ocupării in munca a 203 persoane, şomeri şi persoane inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de educaţie, cu domiciliul in regiunile Nord Est si Centru, printr-un set de servicii de stimulare a accesului la un loc de munca si imbunătăţirea nivelului de pregatire profesionala, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal a acestor persoane.

 

Obiective specifice:

OS.1 - Stimularea ocuparii a 203 someri si persoane inactive din regiunile NE si Centru prin Servicii personalizate de informare și consiliere profesionala în conformitate cu preved Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pt somaj.

OS.2 – Facilitarea ocuparii, prin furnizarea unor Servicii de mediere pe piata interna a muncii, servicii organizate si desfasurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pt somaj si stimularea ocuparii forței de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, adresate interegului grup tinta de 203 pers..

OS.3 Imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala, in conformitate cu prevederile Ord Guv nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pt 140 de persoane, in vederea cresterii ocuparii somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație.

OS.4 – Cresterea nivelului de ocupare pt 63 persoane, someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilitați, persoane cu nivel redus de educație, prin sesiunile de evaluarea si certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal si informal in Centrul de evaluare al P1

 

ACTIVITATI:

A0 – ACTIVITATI TRANSVERSALE SI DE MANAGEMENT

A1 - FURNIZAREA DE SERVICII SPECIALIZATE PENTRU STIMULAREA OCUPARII

A2 - ORGANIZAREA SI DERULAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA A PERSOANELOR DIN GRUPUL TINTA

A3 -  EVALUAREA SI CERTIFICAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE OBTINUTE PE ALTE CAI DECAT CELE FORMALE

 

GRUPUL TINTA: 203 persoane cu domiciliul in regiunile Nord Est și Centru (Bacău, Neamț, Vaslui, Brașov, Covasna), care se încadrează în una din categoriile: şomeri şi persoane inactive, şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de educaţie

 

 

REZULTATE ASTEPTATE:

  • 203 persoane indentificate si recrutate in GT pt a participa la activitatile proiectului
  • 203 persoane informate, consiliate profesional prin servicii personalizate si indrumate sa participle la celelalte activitati din proiect.
  • 167 de persoane certificate prin programul de formare sau de evaluare a competentelor participa la sesiunile de JOB Club.
  • 203 persoane mediate pe piata interna a muncii,
  • 92 persoane angajate in munca.
  • 140 persoane participante la activitatea de formare profesionala desfasurate cu autorizare OUG nr.129/2000.
  • 42 de cursanti cu 35 persoane certificate curs nivel 2.
  • 42 de cursanti cu 35 persoane certificate curs nivel 3.
  • 14 cursanti, cel putin 10 persoane certificate.
  • 63 persoane beneficiaza de evaluare si certificare a competentelor profesionale

Durata proiectului: 12 luni începând cu 3 Ianuarie 2023 până la 31 Decembrie 2023

Bugetul total eligibil al proiectului: 2,790,364.30 lei

 

Coordonatele proiectului:

ASOCIATIA ADL-PROGRES, STR. DUMBRAVEI 11 B, DUMBRAVA ROSIE, JUDETUL NEAMT.

TEL : 0233/210678

email : office@adl-progres.ro;

CRIM2 WEBSITE