ELABORAREA DE PLANURI STRATEGICE DE DEZVOLTARE DURABILA, 2007-20013, PENTRU COMUNELE DUMBRAVA ROSIE, TAZLAU, ROMANI, ONICENI, SI ORASUL ROZNOV

In parteneriat cu o firma de consultanta din P.Neamt, in perioada aprilie-septembrie 2007, personalul organizatiei a fost implicat in pregatirea si elaborarea Strategiilor de dezvoltare locala pentru perioada 2007-2013 a localitatilor prezentate mai sus. Aceste planuri strategice au fost elaborate in conditiile unei bune colaborari cu consiliile locale si cu institutiile judetene de specialitate, au necesitat deplasari pentru documentare in fiecare sat component si, in final, au fost supuse analizei si aprobarii consiliilor locale respective. Un set complet al strategiei de dezvoltare durabila pentru o comuna cuprinde:

  • Analiza socio-economica actuala a comunei / orasului;
  • Analiza SWOT pentru domeniile cheie de dezvoltare locala;
  • Monografia localiatii;
  • Concluzii si recomandari;
  • Strategia de dezvoltare locala durabila;
  • Plan de actiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare;
  • Portofoliu de proiecte prioritare pentru dezvoltarea durabila a localitatii;
  • Plan de comunicare cu cetatenii pentru informare si consultare privind implementarea strategiei de dezvoltare;
  • ANGAJAMENT al Consiliului Local si al Primariei comunei / orasului cu privire la însusirea si aplicarea Strategiei de dezvoltare economico – sociala în perioada 2007 - 2013.

In perioada iulie - august 2010 am realizat studiul sociologic „Analiza potentialului de dezvoltare locala” pentru 29 de localitati din Judetul Neamt