EXCELENTA IN FORMAREA PROFESIONALA

PROIECTUL „EXCELENTA IN FORMAREA PROFESIONALA”, FINANTAT PRIN PHARE 2005, CES DRU, COMPONENTA "INVATAREA CONTINUA PE PARCURSUL INTREGII VIETI"

Obiectivul specific: Formarea profesionala continua in ocupatii de: Manager Proiect (nivel - specializare) a 84 de manageri de IMM–uri din Piatra-Neamt, Vaslui si Pascani si Lucrator Finisor pentru Constructii (nivel – calificare 1) a 56 de salariati din cadrul a doua societati comerciale din domeniul constructiilor civile din municipiul Piatra-Neamt. Grupurile tinta au fost:

 • 84 manageri de IMM-uri din municipiile P.Neamt, Vaslui si Pascani;
 • Firmele de constructii din P.Neamt de unde am selectat 56 de salariati pentru a fi calificati in meseria de lucrator finisor;

Durata si principalele activitati: 12 luni, incepand cu 03.01.2008 pana la 31.12.2008, deruland urmatoarele activitati:

 • Contractarea si pregatirea echipei manageriale si de specialisti care va lucra in proiect, achizitia bunurilor prevazute in proiect.
 • Pregatirea Programei de Pregatire si Autorizare a cursului de calificare in meseria de „Lucrator Finisor in Constructii”, COD COR 7132, Cod Nomenclator 7132.1.1, nivel de calificare I;
 • Desfasurarea cursurilor de specializare pentru ocupatia “Manager Proiect”, cod COR 241915, in cele trei localitati si a cursurilor de calificare pentru Lucrator Finisor pentru Constructii in municipiul Piatra Neamt;
 • Mediatizarea activitatilor si rezultatelor proiectului;
 • Monitorizarea, raportarea, auditarea si evaluarea progreselor in implementarea proiectului.

Rezultate obtinute:87 de manageri de pe pozitii ierarhice distincte din cadrul IMM-urilor isi vor imbunatati abilitatile, fiind capabili sa:

 • sa inteleaga factori cheie de succes în conducerea proiectelor;
 • sa inteleaga efectul deciziilor luate în termeni de costuri, timp si valoare de business;
 • sa dezvolte capacitatea de a raspunde eficient la diversele provocari;
 • sa dezvolte capacitatea de a obtine valoarea de business maxima prin gestionarea satisfactiei finantatorilor, a echipei si a organizatiei;
 • sa înteleaga impactul culturii organizatiei asupra conducerii proiectului;
 • sa asimileze instrumentele folosite în conducerea proiectelor;
 • sa isi imbunantateasca propriile capacitati de a conduce si a influenta oamenii.
 • 56 de salariati in unitati de constructii, calificati in meseria de lucrator finisor pentru constructii - pregatire atestata de certificate recunoscute la nivel national.