INTEGRA Servicii Integrate Pentru Formare Profesionala Continua a Angajatilor

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020”

Proiect: INTEGRA - Servicii Integrate Pentru Formare Profesionala Continua a Angajatilor

Contract: POCU/726/6/12/135004

Axa prioritara 6: Educaţie si competenţe

 

APLICANT

ASOCIATIA ADL-PROGRES, infiintata in 2005, cu sediul in DUMBRAVA ROSIE, str. Dumbravei nr. 11B, specializata in programe dedicate RESURSEI UMANE : consiliere si mediere pe piata muncii, formare profesionala autorizata in  peste 20 de ocupatii si specializari, servicii sociale, consultanta antreprenoriala s.a.

OBIECTIVUL GENERAL OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua cu cel putin 610 angajati din regiunile NE, SE si CENTRU, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare (30%) din zone rurale defavorizate (30%) si pe persoanele cu varsta de peste 40 ani (15%).

 

Obiective specifice

  1. Cresterea gradului de informare si constientizare a angajatilor privind importanta formarii profesionale si participarii la programele de FPC, prin organizarea unei campanii in regiunile selectate, corespunzator A2 din proiect. Peste 600 de participant vor participa la cele 40 de sesiuni de constientizare organizate prin proiect.
  2. Incurajarea participarii la programele de FPC, inclusiv la sustinerea proceselor de validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca, prin consilierea si indrumarea profesionala a grupului tinta vizat in proiect.
  3. Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor de baza si transversale, atat prof, cat si non prof prin sprijin pt participarea la programele de formare profesionala, in cele trei regiuni NE,SE si Centru, adecvate nevoilor, pentru cel putin 352 angajati inclusi in grupul tinta al proiectului si care au ales, la sesiunile de informare si consiliere profesionala sa urmeze un curs de formare profesionala.
  4. Imbunatatirea statutului profesional si a sanselor de a acces la un loc de munca motivant si sustenabil pentru 258 angajati, inclusi in grupul tinta, prin validarea si certificarea cunostintelor si abilitatilor profesioanale dobandite pe alte cai decat cele formale, in cadrul proceselor de evaluare si certificare a competentelor prof.

 

 

ACTIVITATI

A 1 – Activitati transversale si de management

A 2. Organizarea de campanii/acţiuni de informare şi conştientizare pentru promovarea importanţei formării profesionale şi beneficiile participării la programele de FPC

A 3. Acţiuni de consiliere profesională şi tutorat pentru grupul ţintă vizat pentru încurajarea participării la programele de FPC, inclusiv în legătură directă cu susţinerea proceselor de validare a rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale, dezvoltarea carierei şi căutarea de noi oportunităţi pentru locuri de muncă

A 4. Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin masuri integrate şi flexibile cum ar fi: programe care vizează îmbunătăţirea abilităţilor de bază şi transversale, atât profesionale, cât şi non-profesionale, precum şi a competenţelor antreprenoriale

A 5. Acţiuni de evaluare, recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale

A 6. Activitate transversala de administrare proiect

 

GRUPUL TINTA: 610 persoane, din județele Neamț, Vaslui, Suceava, Brașov, Sibiu, Buzău, Galați și Brăila

 

REZULTATE ASTEPTATE

  • Angajaţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competenţe) - 610
  • Angajaţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competenţe), din care: - Persoane cu nivel scăzut de calificare - 183
  • Angajaţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competenţe), din care: - Din zona rurală - 183
  • Angajaţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competenţe), din care: - Persoane din mediul rural/persoane cu vârsta peste 40 de ani - 92

 

Durata proiectului :

24 de luni, incepand cu 29 martie 2021 si pana la 28 martie 2023

Bugetul total eligibil al proiectului:

4,668,297.33 lei

 

Coordonatele proiectului

ASOCIATIA ADL-PROGRES, STR. DUMBRAVEI 11 B, DUMBRAVA ROSIE, JUDETUL NEAMT.

TEL : 0233/210678

email : office@adl-progres.ro;

Website INTEGRA