Oportunități de ocupare prin măsuri personalizate

Oportunități de ocupare prin măsuri personalizate

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Contract: POCU/1080/3/16/157231

Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți

 

OBIECTIVUL  GENERAL:

Creşterea nivelului ocupării in munca a 203 persoane, şomeri şi persoane inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de educaţie, cu domiciliul in regiunile Nord Est si Sud Est, printr-un set de servicii de stimulare a accesului la un loc de munca si îmbunătățirea nivelului de pregatire profesionala, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal a acestor persoane.

 

Obiective specifice:

OS.1.- Stimularea ocupării a 203 someri si pers. inactive din regiunile NE si SE prin Servicii personalizate de informare şi consiliere profesională în conformitate cu preved Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pt şomaj.

OS.2 – Facilitarea ocuparii, prin furnizarea unor Servicii de mediere pe piața internă a muncii, servicii organizate şi desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, adresate întregului grup țintă de 203 persoane.

OS.3 Îmbunătățirea nivelului de pregatire profesionala, în conformitate cu prevederile Ord Guv nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, pt 112 de persoane, în vederea creșterii ocupării şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilitati, persoane cu nivel redus de educaţie.

 

OS.4 – Cresterea nivelului de ocupare pt 91 persoane, şomeri şi persoane inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de educaţie, prin sesiunile de evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal in Sud Est de evaluare al Solicitantului

ACTIVITATI:

A1. ACTIVITATEA 1 FURNIZAREA DE SERVICII SPECIALIZATE PENTRU STIMULAREA OCUPARII

A2. ORGANIZAREA ȘI DERULAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A PERSOANELOR DIN GRUPUL ȚINTĂ

A3. EVALUAREA SI CERTIFICAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE OBTINUTE PE ALTE CAI DECAT CELE FORMALE

A4. ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE DE MANAGEMENT ȘI ADMINISTRARE PROIECT

A5. Cheltuieli indirecte

 

GRUPUL ȚINTĂ: 203 persoane cu domiciliul in regiunile Nord Est si Centru (Bacău, Neamț, Vaslui, Brașov, Covasna), care se încadrează în una din categoriile: şomeri şi persoane inactive, şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de educaţie

 

 

REZULTATE AȘTEPTATE:
  • 203 persoane identificate si recrutate in GT pt a participa la activitățile proiectului
  • 119 persoane din regiunea SE: jud. Buzau si jud. Galati
  • 84 de persoane din regiunea NE: jud. Neamt, jud. Vaslui si jud. Suceava
  • 203 persoane informate si consiliate profesional
  • 112 participanti la programe de formare profesionala
  • 167 de persoane certificate prin programul de formare sau de evaluare a competentelor participa la sesiunile de JOB Club.
  • 92 persoane angajate in munca.

 

Durata proiectului:

12 luni începând cu 29 decembrie 2022 până la 28 Decembrie 2023

Bugetul total eligibil al proiectului: 3.322.594,59  lei

 

Coordonatele proiectului:

MONDO CONSULT SRL, B.dul 1 Decembrie 1918, Nr. 19 (vis-a-vis de blocul ANL)

TEL.: 0761118568 / 0766521355

email :  mondoconsultbuzau@gmail.com

MONDO CONSULT