PRO ACTIV – CARAVANA OCUPARII LA SATE – POSDRU/52/5.2/G/19549

Obiectivul general:
Cresterea ratei de ocupare prin ridicarea nivelului de educatie si formare profesionala a fortei de munca neocupate din satele si comunele judetului Neamt in vederea facilitarii accesului acesteia la un loc de munca pe o piata a muncii competitive si in plina dezvoltare

Obiectivul specific:
Dezvoltarea unui set de masuri active de ocupare a fortei de munca prin informare, consiliere si calificare, pentru un numar de 400 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediu rural al judetului Neamt.
Atingerea obiectivelor propuse in proiect se va face prin:

  • Masuri pentru reducerea dezechilibrelor dintre cererea si oferta de forta de munca – informare despre piata muncii – consiliere în alegerea/ schimbarea profesiei sau demararea unei activitati pe cont propriu – evaluare socio-profesionala – orientare profesionala, – medierea muncii pentru populatia din mediul rural.
  • Masuri de crestere a nivelului de calificare: – formare profesionala a 320 de persoane prin organizarea a 9 cursuri de calificare, autorizate de catre CNFPA .

1. LUCRATOR FINISOR PENTRU COSNTRUCTII
2. COSAR
3. MANAGER PROIECT
4. OPERATOR INTRODUICERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE
5. COMUNICARE
6. ANTREPRENORIAT
8. INGRIJITOR BRATRANI
9. BUCATAR

  • Masuri pentru începerea unei afaceri pe cont propriu: – instruire antreprenoriala si consultanta pentru demararea unei activitati pe cont propriu – asistenta pentru identificarea resurselor financiare.

Proiectul se subscrie obiectivelor si operatiunilor orientative Axei Prioritare 5 din cadrul POSDRU, Domeniului Major de Interventie 5.2.: “îmbunatatirea calitatii resurselor umane în zonele rurale, în vederea facilitarii accesului la ocupare în activitati non-agricole” si “Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte masuri de sprijin pentru populatia din zonele rurale, care urmaresc reducerea agriculturii de subzistenta”; “Masuri pentru promovarea mobilitatii ocupationale si geografice a fortei de munca din mediul rural, pentru a beneficia de oportunitati de ocupare si pentru cresterea coeziunii regionale”; “Promovarea programelor care sprijina si incurajeaza demararea afacerilor in activitati non-agricole”.

Beneficiile directe ale grupului tinta deriva din rezultatele imediate obtinute prin implementarea proiectului si care vor determina schimbari majore, pe termen lung, de competente, abilitati si de mentalitate pentru mobilitatea ocupationala a cel putin 400 de persoane din mediul rural. Exemplificam unele din aceste rezultate:

  • 320 de persoane vor primi o noua calificare sau specializare in meserii sau domenii cu impact pe piata muncii;
  • 100 de persoane din grupul tinta vor primi servicii de instruire si informare privind modalitati de cautare a unui loc de munca;
  • 40 de persoane vor fi instruiti si consiliati antreprenorial in vederea initierii unei afaceri independente legal dintre care 20 % vor demara o mica afacere;
  • cel putin 10 % din total grup tinta va fi anagajat in munca.