PROIECTUL „INVESTITIA IN OAMENI – INVESTITIE SIGURA”, FINANTAT PRIN PHARE 2006, CES DRU, COMPONENTA MASURI ACTIVE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

INFORMATII DESPRE PROIECT - SITE

Obiectivul specific Formare profesionala continua in ocupatii de: 1. «Lucrator finisor pentru constructii» - nivel calificare 1, 2. «Comerciant vanzator marfuri alimentare» - nivel calificare 2, 3. «Operator introducere, validare si prelucrare date» - nivel initiere; 4. «Ingrijitor persoane varstnice» - nivel calificare 1. Total 80 cursanti - dintre care 90% absolventi. Instruire in «Tehnici de cautarea unui loc de munca» pentru 45 de persoane; Instruire si consultanta atreprenoriala pentru inceperea unei activitati independente sau pentru demararea unei afaceri proprii, pentru 45 de persoane dintre care cel putin 12 vor initia o mica afacere; Servicii de medierea muncii si plasare pe piata interna a muncii, pentru 45 persoane. Grupul tinta 170 de persoane aflate în cautarea unui loc de munca din mediul rural si persoane ocupate în agricultura cu venituri scazute care doresc sa-si sporeasca sansele de insertie/revenire pe piata fortei de munca din judetul Neamt.Durata si principalele activitati:

 • 12 luni, incepand cu 02.12.2008 pana la 31.11.2009;
 • Proiectul este initiat de Asociatia ADL – Progres, in parteneriat cu SC FED CONSULT SRL si Fundatia de Ingrijiri Comunitare – FIC P.Neamt.
 • Solicitantul, Asociatia ADL – Progres, va realiza managementul implementarii proiectului, va angaja persoanele din echipa manageriala si lectorii proprii, iar partenerii din proiect vor angaja ca furnizori de formare proprii lectori.

Principalele activitati prevazute in proiect sunt:

 • Crearea cadrului organizational si asigurarea logisticii;
 • Campania de promovare a proiectului;
 • Recrutarea, selectia si inscrierea in proiect a grupurilor tinta;
 • Informarea si consilierea profesionala - servicii acordate persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, avand ca scop cresterea sanselor de a gasi un loc de munca corespunzator si identificarea/selectarea persoanelor care vor participa la cursuri;
 • Formarea profesionala se va efectua cu implicarea partenerilor din proiect prin pregatirea si desfasurarea sesiunilor de formare profesionala planificate;
 • Medierea muncii va presupune stabilirea de legaturi directe intre angajatori si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii unei relatii de ocupare sau incheierea unui contract de munca permanent sau temporar;
 • Instruirea si consultanta antreprenoriala pentru inceperea unei afaceri va presupune sprijinirea persoanelor din grupurile tinta pentru demararea unei afaceri proprii/ inceperea unei activitati independente;
 • Managementul proiectului va cuprinde monitorizarea si evaluarea interna a activitatilor si intocmirea rapoartelor tehnice si financiare, conform cerintelor finantatorului, precum si mediatizarea activitatilor si rezultatelor proiectului.

Rezultatele prevazute:170 de persoane vor fi: - informate, consiliate si evaluate profesional in vederea orientarii spre un loc de munca vacant; - indrumate sa urmeze un curs de formare profesionala (re-calificare, calificare, specializare); - ori sa initieze o afacere pe cont propriu. Dintre acestea, 80 de persoane vor fi calificate/recalificate sau initiate prin cursuri autorizate, 12 persoane vor deveni mici intreprinzatori si 47 vor fi angajate in munca. Proiectul:

 • Promoveaza modele de buna practica prin intermediul beneficiarilor directi (membrii grupurilor tinta);
 • Promoveaza conceptul de invatare continua prin implicarea celui care invata in elaborarea planului de dezvoltare personal;
 • Contribuie la dezvoltarea parteneriatului dintre agentii economici si furnizorii de instruire;
 • Identifica si propune solutii coerente, sustinute, prompte si adaptate nevoilor pe termen scurt, mediu si lung ale organizatiilor si angajatilor lor;
 • Stimuleaza imbunatatirea codurilor de conduita a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.