Servicii Asociatia „ADL-PROGRES”

In vederea atingerii obiectivelor propuse si in concordanta cu valorile si misiunea organizatiei, desfasuram o serie de activitati prin care oferim servicii de:

 • Servicii de informare si consiliere;
 • Servicii de mediere a muncii pe piata interna;
 • Activitati de publicitate si promovare;
 • Activitati de consultant pentru afaceri si management;
 • Activitati de inchiriere echipamente si spatii;
 • Activitati de formare profesionala prin cursuri de calificare, specializare, perfectionare, initiere pentru tineri si adulti;
 • Servicii sociale;
 • Servicii de recrutare si gestionare a personalului;
 • Activitati instructive-educative si recreative pentru tineret;
 • Activitati de protectie sociala;
 • Activitati de consiliere psihologice;
 • Activitati de strangere de fonduri;
 • Consiliere antreprenoriala;
 • Servicii de informare si consiliere pentru cetateni;
 • Organizarea de tabere pentru elevi, tineri si adulti;
 • Organizarea de schimburi de experienta;
 • Activitati de voluntariat;
 • Acordarea de burse individuale;
 • Servicii de informare si realizare produse informatice;
 • Activitati de asistenta sociala fara cazare;
 • Activitati sportive, recreative si distractive;
 • Activitati de editare ghiduri, brosuri, manual support;
 • Activitati de consultant si tehnologia informatiei;
 • Activitati de studii, sondaje sociologice, anchete sociale, sutdii de evaluare si de sondare a pietiei.

Organizam cursuri autorizate CNFPA pentru:

 • Manager proiect – nivel de specializare
 • Lucrator Finisor pentru Constructii – nivel de calificare 1
 • Operator Introducere, Validare si Prelucrare Date – nivel de initiere
 • Competente Antreprenoriale – nivel de initiere
 • Cosar – nivel de calificare 1
 • Electrician in constructii
 • Lucrator Finisor pentru constructii
 • Tehnician in lucrari publice si constructii
 • Tehnician echipamente calcul si retele
 • Instalator tehnico-sanitare si de gaze
 • Desenator constructii si arhitectura

 

Toate cursurile sunt acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin C.N.F.P.A [Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor] care indeplineste rolul de autoritate nationala pentru calificari [http://www.cnfpa.ro]. Diploma eliberata in urma absolvirii cursului este cu recunoastere profesionala, conform legislatiei in vigoare [OUG 129 / 2000 Republicata]. Acest tip de diploma este singurul document legal in baza caruia se poate incadra in cartea de munca ocupatia aferenta, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania [COR].